Integracja dwóch cobotów Fanuc z czterema maszynami CNC Robordrill Fanuc oraz kontrola jakości maszyną pomiarową Mitutoyo i systemem wizyjnym Keyence

W pokazanej aplikacji coboty pełnią rolę manipulatorów, które obsługują komponenty, umożliwiając bardziej kompleksowe i efektywne procesy produkcyjne.

Roboty zostały zaprogramowane do pobierania detali z czterech maszyn CNC. Komponenty te poddawane są kontroli jakości przy pomocy maszyny pomiarowej Mitutoyo oraz systemu wizyjnego umieszczonego na cobocie Fanuc firmy Keyence.

Umożliwiliśmy Użytkownikowi łatwą parametryzację procesu wykonywanego przez cobota z uwagi na dużą, często nieokreśloną liczbę detali obsługiwanych przez maszyny CNC. Często też mogą zmieniać się parametry otoczenia cobota (zmiana miejsc odbioru/umieszczenia detali, wielkości obszarów, punktów odniesienia itp.). Jest to zmienne środowisko pracy cobota, które wymagałoby wprowadzania zmian w jego programie i mnożenia liczby programów dla danej konfiguracji detalu czy otoczenia pracy. Taka parametryzacja jest możliwa bez zmian w programie cobota i jest przez nas realizowana z wykorzystaniem systemu nadrzędnego oraz sterownika PLC. Reasumując, Użytkownik na panelu wybiera sobie parametry, które może sobie w łatwy sposób zmieniać w zależności od używanego detalu, nie ingerując w program robota.

Wdrożyliśmy to rozwiązanie kompleksowo, integrując coboty, maszyny CNC, system wizyjny firmy Keyence oraz maszynę pomiarową. Przeprowadziliśmy ocenę ryzyka, wyposażając gniazdo w odpowiednie rozwiązania bezpieczeństwa.

Sprostaliśmy wymaganiom Użytkownika, jeśli chodzi o czas cyklu pracy oraz jakość wdrożonego stanowiska i rozwiązania.