Instalacja systemu sterowania w oczyszczalni Acomass

Na zlecenie firmy Acomass wykonaliśmy system sterowania i nadzoru przepompowni osadu dla oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w województwie zachodniopomorskim. System został oparty o moduł telemetryczny MT-151 LED, służący jako jednostka sterująca i transmitująca dane pomiarowe. Aplikację wizualizacyjną wykonano w środowisku Movicon 11. Umożliwia ona podgląd bieżącego stanu przepompowni osadu i reaktorów biologicznych oczyszczalni ścieków, przegląd wykresów danych historycznych i bieżących oraz komunikatów alarmowych. Dane archiwalne są zapisywane w relacyjnej bazie danych.